دسته بندی آگهی : انواع خدمات

 • توافقی

  سمپاشی با پهپاد

 • تومان

  فروش پاجوش نخل برهی درجه 1 اصل بصری باضمانت کامل

 • توافقی

  شخم زمین کشاورزی با گاوآهن برگردان و معمولی

 • توافقی

  انجام و آماده سازی بستر کشت برای محصولات زراعی

 • توافقی

  کودپاشی مزارع کشاورزی ب همراه تراکتور

 • توافقی

  کشیدن لوله جدار ونصب شافت قلاف چاه

 • توافقی

  نقشه برداری جهت صدور سند کشاورزی

 • توافقی

  حفاری چاه اب با دستگاه

 • 150000 تومان

  سم پاشی توسط پهپاد

 • توافقی

  اجرا ونصب فنس باغات و مزارع کشاورزی و کاشت نهال

 • توافقی

  پخش کود دامی و مرغی با دستگاه

 • توافقی

  خدمات کشاورزی نهال سبز

 • توافقی

  حفاری ولایروبی چاه عمیق بادسگاه برقی بیصدا

 • توافقی

  جوشکاری لوله پلی اتیلن و پروژه های کشاورزی

 • توافقی

  جوشکاری لوله های پلی اتیلن با دستگاه هیدرولیک

 • توافقی

  شخم زمین کشاورزی با گاوآهن برگردان و معمولی

 • توافقی

  انجام کود پاشی دستگاه کودپاش دامی و مرغی

 • توافقی

  شخم زمین کشاورزی با گاوآهن برگردان و معمولی

 • توافقی

  نقشه برداری و تفکیک اراضی کشاورزی

 • توافقی

  سمپاشی علف هرز گندم توسط پهپاد