دسته بندی آگهی : استخدام و به کارگیری نیروی ماهر

  • توافقی

    تعدادی قوچ هترو(حاوی زن چند قلوزایی ) فروشی موجود است

  • توافقی

    نیازمند یک نفر کارگر دائمی برای صحرای بهار

  • توافقی

    به دو نغر نیروی خانم فعال در زمینه کشاورزی