دسته بندی آگهی : مراکز مشاوره و کلینیک های گیاهپزشکی

 • توافقی

  کارشناس گل وگیاه ودرختان

 • توافقی

  کلینیک تشخیص آفات و بیماری گیاهی در باغات و مزارع کشاورزی

 • توافقی

  کارشناس ،خاکشناسی،باغبانی

 • توافقی

  مشاوره کلیه امور کشاورزی

 • توافقی

  کارشناس حرفه ای باغبانی و کشاورزی

 • توافقی

  مشاوره باغات وگلهای اپارتمای وبیرونی

 • توافقی

  نیازمندیم به یک نفرکارشناس کشاورزی(آقا) ونسبتاآشنا به سموم کشاورزی

 • توافقی

  اجرا، آموزش و مشاوره کشاورزی، گل و گیاه و فضای سبز

 • توافقی

  بازدید از مزارع و باغات شما توسط گیاهپزشک مجرب

 • توافقی

  به گیاهپزشک جهت همکاری نیازمندیم