دسته بندی آگهی : بازار دام، طیور و آبزیان

 • توافقی

  بز جوان با بزغاله ماده

 • 350000 تومان

  غاز اکراینی نر بالغ

 • توافقی

  تعداد5 راس گاوشیری ابستن همراه باگوساله به فروش میرسد

 • توافقی

  توقلی های قزل افشار

 • 4000000 تومان

  فروش بز دوقلوزا و یک گیسه آبستن خانگی

 • توافقی

  گاو شیری هلشتاین شکم دوم

 • توافقی

  فروش گاو نر سر شاخ دار

 • توافقی

  فروش چند راس بز آبستن و بز زاییده با بزغاله شیری

 • توافقی

  گاو درجه یک سنگین ابستن

 • توافقی

  فروش 800 قطعه بوقلمون بیوتی

 • توافقی

  گاو سه شکم زایده همراه با گوساله ماده

 • توافقی

  تلیسه‌ سیمینتال قرمز سه ماه ابستن

 • توافقی

  فروش 4 عدد بز زایده با 4 بزغاله دو تاش کولار

 • توافقی

  فروش دوراس میش زاییده

 • توافقی

  فروش 2 راس قوچ خالص و 1 راس میش رومن پلاک فرانسه همراه 2 راس بره ماده یکماهه

 • توافقی

  فروش تعداد 70 راس میش های قزل افشار

 • توافقی

  قوچ قزال افشار اصیل 4 دندان

 • توافقی

  فروش بره قوچی شال سیاه

 • توافقی

  فروش160 راس میش جوان داشتی

 • توافقی

  فروش قوچ هایه شال وبره قوچ درجه یک