دسته بندی آگهی : بازار دام، طیور و آبزیان

 • توافقی

  فروشی سه عدد بزغاله سانن نر

 • توافقی

  فروش 20 راس برە

 • توافقی

  فروش قوچ و بره قوچهاي برولا هتروزيگوت سنين مختلف

 • توافقی

  فروش دوگوساله نر و ماده 15

 • توافقی

  فروش بزغاله هاى نر آلپاين خالص چهار و پنج ماهه

 • توافقی

  گاو آبستن 7ماه

 • توافقی

  شتر مرغ مولد

 • 4000000 تومان

  بز پاکستانی جوان

 • توافقی

  گاو گوشتی سالم

 • 80 تومان

  جوجه غاز اکراینی ۶روزه سرحال

 • 22 تومان

  جوجه غاز ۵روزه سرحال تعداد ۳۰

 • توافقی

  فروش پنچ نفر شتر

 • 2600000 تومان

  فروش بُز نر (پاچن)

 • 16000000 تومان

  گاو و گوساله هلشتاین

 • 2500000 تومان

  جوجه شتر مرغ 2ماهه

 • توافقی

  فروش تعدادی بز پاکستانی به همراه بزغاله اش

 • 17000000 تومان

  یک راس گاو سیمتیال

 • توافقی

  چند راس گاو و گوساله سیمتال جوان

 • توافقی

  فروش تعداد 145راس بز و کهره

 • 17000000 تومان

  فروش گاو آبستن