دسته بندی آگهی : بازار دام، طیور و آبزیان

 • 58500 تومان

  بره چاق گوسفند میش بز بزغاله کهره

 • توافقی

  فروش بره پروار تعداد نا محدود وزن رو هم 50 کیلو

 • 6500000 تومان

  گاو محلی با گوساله

 • 32000000 تومان

  گاو سیمینتال

 • 4000000 تومان

  بز نر دورگه

 • توافقی

  فروش بره نر قزل افشار درجه یک سالم

 • 680000 تومان

  2بره سالم هم برای کشتار هم برای داشت

 • 59000 تومان

  5تا گاو پرواری

 • توافقی

  هشتا بز چهار تا نر چهار تا ماده

 • توافقی

  بره ماده زرند

 • توافقی

  بره قوچ افشار پلنگی

 • توافقی

  گاو محلی سرشاخی و چمری

 • توافقی

  20 عدد بز نر

 • 10000000 تومان

  بز نر سانن آویژن

 • توافقی

  فروش گاو سمینتال و شیری

 • 5000000 تومان

  توله ژرمن موبلند

 • 6500000 تومان

  بز پاکستانی اصل

 • توافقی

  6راس گاو 3راس گوساله نر

 • 54500 تومان

  گوساله گاو جهت قربانی و کشتار

 • 5000000 تومان

  بز پطیری اصل .شیرا با کهره بزرگ