دسته بندی آگهی : مراکز مشاوره و کلینیک های دامپزشکی

 • توافقی

  نیاز به همکاری دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در داروخانه

 • توافقی

  نیاز به یک نفر دکتر دامپزشک داروخانه دامپزشکی در مشهد

 • توافقی

  نیاز به یک نفر دکتر دامپزشک بعنوان مسئول فنی داروخانه

 • توافقی

  نیاز به یک نفر دکتر دامپزشک بعنوان مسئول فنی داروخانه

 • توافقی

  دعوت به همکاری از خانمهای فارغ التحصیل دکتری عمومی دامپزشکی

 • توافقی

  به دکتر دامپزشک عمومی و متخصص جهت همکاری در بیمارستان دامپزشکی نیازمندیم

 • توافقی

  استخدام دامپزشک جهت کار در کلینیک دامپزشکی

 • توافقی

  دکتر دامپزشک با قابلیت تاسیس کلینیک دامپزشکی در تهران

 • توافقی

  دعوت به همکاری جهت مشارکت در راه اندازی و تجهیز داروخانه دامپزشکی

 • توافقی

  مرکز مراقبت از طیور صنعتی

 • 400000 تومان

  مشاوره و کارشناسی و مشارکت در تکثیر و پرورش ماهیان

 • توافقی

  استخدام یک نفر دکترای دامپزشکی