دسته بندی آگهی : استخدام کارشناسان خبره

 • توافقی

  نیازمندیم به یک دکتر دامپزشک و کارشناس دامپروری

 • توافقی

  استخدام دو نفر کارشناس و دامپزشک

 • توافقی

  استخدام کارشناس دامپروری و راننده تراکتور

 • توافقی

  استخدام کارشناس دامپروری

 • توافقی

  استخدام نیروی کارشناس دامپروری

 • توافقی

  استخدام کارشناس دامپروری

 • توافقی

  نیاز به کارشناس مجرب فارم

 • توافقی تومان

  به یک کارشناس جهت مرغ مادر گوشتی در شهرستان قائم شهر نیازمندیم

 • توافقی

  آستخدام دامپزشک به عنوان مسئول فنی در کشتارگاه

 • توافقی

  نیاز به کارشناس با تجربه جهت مدیریت یک واحد پرورش مرغ مادر گوشتی

 • توافقی تومان

  مهندس علوم دامی جویای کار

 • توافقی تومان

  استخدام دو نفر کاردان دامپزشکی

 • توافقی

  کارشناس دامپروری جویای کار هستم

 • توافقی

  نیاز به همکاری کاردان دامپزشک

 • توافقی

  نیاز به همکاری کاردان دامپزشک

 • توافقی

  نیازمندیم به یک نفر دکتر دامپزشک

 • توافقی

  استخدام کارشناس دامپروری

 • توافقی

  نیازمندکارشناس مرغ مادر و گوشتی دراستان لرستان هستیم.

 • توافقی

  جویای کار کارشناس سابقه مرغ گوشتی

 • توافقی

  جویای کار مهندس علوم دامی