دسته بندی آگهی : استخدام کارشناسان خبره

 • توافقی تومان

  مهندس علوم دامی جویای کار

 • توافقی تومان

  استخدام دو نفر کاردان دامپزشکی

 • توافقی

  کارشناس دامپروری جویای کار هستم

 • توافقی

  نیاز به همکاری کاردان دامپزشک

 • توافقی

  نیاز به همکاری کاردان دامپزشک

 • توافقی

  نیازمندیم به یک نفر دکتر دامپزشک

 • توافقی

  استخدام کارشناس دامپروری

 • توافقی

  نیازمندکارشناس مرغ مادر و گوشتی دراستان لرستان هستیم.

 • توافقی

  جویای کار کارشناس سابقه مرغ گوشتی

 • توافقی

  جویای کار مهندس علوم دامی

 • توافقی

  کاردان دامپزشک جهت واکسیناسیون نیازمندیم

 • توافقی تومان

  استخدام كارشناس مجرب براى فارم دو هزار راسى

 • توافقی تومان

  نیاز به کارشناس در زمینه مرغ مادر گوشتی

 • توافقی

  استخدام کارشناس دامپروری برای فارم دو هزار راسی

 • توافقی

  جویای کار کارشناس دامپروری

 • توافقی

  استخدام دکتر دامپزشک

 • توافقی

  نیاز به مهندس دامپروری حرفه ای

 • توافقی

  استخدام کارشناس دامپروری

 • توافقی

  جویای کار خانم فوق لیسانس تغذیه طیور

 • توافقی

  نیاز به یک کارشناس باتجربه در زمینه پرورش و تولید مرغ مادر گوشتی