دسته بندی آگهی : مراکز مشاوره و کلینیک های گیاهپزشکی

 • توافقی

  مشاوره واجرای باغبانی،آبیاری،قطره ای،سمپاشی،زراعت

 • توافقی

  مشاوره در مورد آفات درختان

 • توافقی

  نیازمند یک کارشناس گیاهپزشکی به‌عنوان مسئول‌فنی فروشگاه سم

 • توافقی

  دوره پرورش زعفران آیروپونیک و قارچ