دسته بندی آگهی : مراکز مشاوره و کلینیک های گیاهپزشکی

  • 10000 تومان

    مشاوره در مورد تاسیس و نگهداری انواع گلخانه، باغ، گیاهان آپارتمانی، کشت سبزی جات و گیاهان دارویی

  • توافقی

    مشاوره واجرای باغبانی،آبیاری،قطره ای،سمپاشی،زراعت

  • توافقی

    مشاوره در مورد آفات درختان