دسته بندی آگهی : مراکز مشاوره و کلینیک های گیاهپزشکی

 • توافقی

  مهندسی کشاورزی وباغبانی

 • 10000 تومان

  مشاوره در مورد تاسیس و نگهداری انواع گلخانه، باغ، گیاهان آپارتمانی، کشت سبزی جات و گیاهان دارویی

 • توافقی

  مشاوره واجرای باغبانی،آبیاری،قطره ای،سمپاشی،زراعت

 • توافقی

  مشاوره در مورد آفات درختان