دسته بندی آگهی : استخدام و به کارگیری نیروی ماهر

 • توافقی

  باغبان جهت نگهداری درختان

 • توافقی

  به یک نفر کارگر جهت کار در باغ نیازمندیم

 • توافقی

  استخدام فرد ماهر و آشنا به گل و گلخانه

 • توافقی

  به یک کارگر دائمی برای آبیاری 2هکتار سیب زمینی و 1هکتار یونجه

 • توافقی

  دعوت بکار از یک چوپان برای گله 200 راسی

 • توافقی

  به نصاب پلاستیک گلخانه نیازمندیم

 • توافقی

  باغبان و سرایدار

 • توافقی

  کار گر گلخانه هستم جویای کار

 • توافقی

  استخدام یک نفر اقای متاهل برای باغبانی

 • توافقی

  به یک کارگر جهت کار در باغ نیازمندیم

 • توافقی

  نیازمند کارگر ساده جهت کار در باغ کیوی

 • توافقی

  استخدام در نصب گلخانه

 • توافقی

  استخدام گیاهپزشک

 • توافقی

  به یک کارگر دائم با حقوق عالی جهت کار کشاورزی باغ پسته

 • توافقی

  نیازمند یک نفر کارگر برای کار تمام وقت در گلخانه