دسته بندی آگهی : استخدام و به کارگیری نیروی ماهر

  • توافقی

    اکیپ برنجکار و چیدن نشا و پخش چلتوک

  • توافقی

    باغبان جهت نگهداری درختان

  • توافقی

    به یک نفر کارگر جهت کار در باغ نیازمندیم