دسته بندی آگهی : استخدام و کاریابی

 • توافقی

  درخواست کارآموزی با دکتر دامپزشک

 • توافقی

  به یه کارگر جهت کار در زنبورستان نیازمندیم

 • توافقی

  کارگر ساده برای شرکت شیلات آبزیان

 • توافقی

  نیازمند نیروی خانوم جهت کارشناس فنی فروش اشنا به امور بازاریابی و کشاورزی

 • توافقی

  جویای کار به عنوان مسئول فنی

 • توافقی

  نیازمن یه خانواده جهت نگهبانی تاسیسات کارگاهی و کشاورزی