دسته بندی آگهی : خرید، فروش اجاره زمین و آب زراعی

 • توافقی

  زمین 5هکتاری سند دار با مجوز دامداری و گلخانه

 • توافقی

  سی هکتار زمین کشاورزی با استخر و پمپ برقی در قصر شیرین

 • توافقی

  سی هکتار زمین کشاورزی با استخر به صورت مشارکتی در اختیار کشاورز قرار داده میشود

 • توافقی

  فروش یک قطعه زمین کشاورزی دیم

 • توافقی

  دنبال زمین کشاورزی بصورت شراکتی

 • توافقی

  خرید و فروش زمین های کشاورزی

 • توافقی

  فروش زمین کشاورزی مناسب جهت هرگونه طرح

 • توافقی

  فروش زمین کشاورزی 7000 متر در آمل

 • توافقی

  یک هکتار نیم زمین کشاورزی

 • 16000000000 تومان

  فروشی 530 هکتار زمین کشاورزی

 • توافقی

  خرید و فروش زمین کشاورزی و باغی در رودان

 • توافقی

  فروش 4000 متر کشاورزی جاده گنج افروز

 • 16000000000 تومان

  فروش 530 هکتار زمین کشاورزی ، 120 هکتار در حال حاضر زیر کشت ، 3 حلقه چاه اب مجوز دار

 • توافقی

  اجاره زمین برای سبزیکاری

 • توافقی

  فروش یکصد هکتار زمین خالی با 6اینچ آب و4500متر دیوارکشی

 • توافقی

  5هکتار زمین کشاورزی با پنج اینچ آب به مدت دو سال اجاره داده می‌شود

 • توافقی

  فروشی یک رشته قنات با خروجی 8لیتر به همراه 60هکتارزمین

 • توافقی

  فروش زمین کشاورزی

 • 600000000 تومان

  چهارو نیم هکتار زمین تسطیح شده و آماده برای کشت

 • توافقی

  اجاره یا مشارکت یک واحد مزرعه کامل کشاورزی