کردستان

 • توافقی

  فروش دوشاب انگور عسکری

 • توافقی

  گاو گوساله نر سمینتال اصل

 • توافقی

  اسب سفید چهار ماه

 • 14000000 تومان

  فروش گاو.(نوینک بور)براون

 • 28000 تومان

  سماق قهوەای سردشت

 • توافقی

  فروش سماق و توت شیره ای به صورت عمده و جزیی،،جنس ضمانتی

 • توافقی

  خرید وفروش چوب کامیاران

 • توافقی

  علف (زرده لو)

 • توافقی

  فروش میوه به

 • توافقی

  خریدار کاه گندم

 • توافقی

  فروش فوری دو عدد گاو شیری

 • 48000000 تومان

  فروشی یک دستگاه ردیف کار 15 ردیفه صفر

 • 25000000 تومان

  گاو 30 کیلو شیر هلشتاین

 • 9000000 تومان

  گاو جوان داشتی فقیر و آرام

 • 230000 تومان

  کود سیاە 40کیسەسوپر فسفات کارخونە اصفهان

 • 150000 تومان

  فروشی 100 عدد بوقلمون بوربون نر دو ماهه

 • 110000000 تومان

  تراکتور رومانی

 • 17900000 تومان

  گاو 9 ماه تمام آبستن

 • توافقی

  فروش انواع بذرکار کودکار

 • توافقی

  فروش 12 راس کاور